ÁSZF

HorgászOázis Webáruház Általános Szerződéi Feltételei (ÁSZF)
Érvényes 2017. 11. 13 – tól

I. A szerződés alanyai

Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató):
A Horgász Oázis webáruház (továbbiakban Webáruház) üzemeltetője a (továbbiakban Szolgáltató)
Név: Márkusné Erdélyi Andrea Enikő e.v.
Székhely és levelezési cím: 4244 Újfehértó, Katona József u. 22.
Nyilvántartási szám: 23178480
Adószám: 60814270-2-35
Bank:
Bankszámlaszám:
Internet: http://horgaszoazis.hu
E-mail: horgaszoazis@gmail.com
Vásárló (továbbiakban Vásárló): A Webáruházban érvényes regisztrációval rendelkező felhasználók vásárolhatnak vagy regisztráció nélkül teljes körű adatközléssel a rendelés leadása során a személyes és szállítási adatokra vonatkozóan.

II. Szerződés tárgya és annak jellemzői

A szerződés tárgya a Webáruházban megtalálható és megvásárolható termékek köre. A Szolgáltató által forgalmazott további termékeket, melyek az áruházban nem elérhetőek, a Webáruházon keresztül megvásárolni nem lehet.
A Webáruházban megvásárolható termékek jellemzői az adott terméknél feltüntetésre kerülnek.
A termékek árai:
A Webáruházban megvásárolható termékeknél azok bruttó, azaz a mindenkor érvényes Általános Forgalmi Adó-val (ÁFA-val) terhelt árai vannak feltüntetve.
A termékek akciós Webshop bruttó árai külön feltüntetésre kerülnek.
A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy az esetleges módosításról értesíti a megrendelőt, aki elállási joga által visszavonhatja a megrendelést. A már megrendelt termékek árára vonatkozóan is élhet a Szolgáltató az árváltozás jogával. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár, hibás kép kerül a Webáruház felületére, (különös tekintettel a nyilvánvalóan téves Pl.: a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os ár jelenik meg mellette) akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

III. A szerződés területi hatálya

A Webáruházban csak Magyarország területén lévő címre leadott rendelések kerülnek elfogadásra.

IV. Regisztráció

A Webáruházban történő vásárlás regisztrálva és regisztráció nélkül is történhet. A regisztráció a főoldalon található „Regisztráció” menüpont alatt kezdeményezhető, az ott található adatok kitöltésével. A Szolgáltató regisztráció nélkül is lehetőséget ad a vásárlásra, ez esetben, a megrendeléskor a kért adatokat kézileg kell a megrendelőnek, pontosan, hibátlanul és teljes körűen kitölteni. A regisztráció során egy felhasználónevet és egy ahhoz tartozó jelszót kell megadni, melyek használatával a későbbiekben be lehet lépni a Webáruházba, valamint egy valós e-mail cím megadására van szükség. A vásárláshoz mindezeken kívül a Vásárló szállítási és számlázási adataira van szükség, melyet a későbbiekben lehet megadni.
A regisztráció során megadott adatokat a Vásárló – a Webáruházba történt belépést követően – a „A fiókom” menüpontban bármikor módosíthatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért. A Vásárló a Webáruházba történő regisztrációjával a Webáruház Általános szerződési feltételeit (ÁSZF) elfogadja.

V. A szerződés megkötése

Általános tudnivalók:
A regisztrációt követően a Webáruházban történő vásárlás a Webáruházba belépve, elektronikus úton leadott megrendelésen keresztül indítható.
A Webáruházban leadott megrendelés nem minősül még szerződésnek. A megrendelés a szerződés létrejöttéig szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve lemondható. A Vásárló az általa leadott megrendelés módosítását és/vagy lemondását a horgaszoazis@gmail.com e-mail címre küldött levélben kérheti.
A Vásárló a megrendelés megtörténtéről automatikusan értesítést kap a Webáruháztól, azonban ez még nem jelenti a Szolgáltató részéről a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolását és így a szerződés létrejöttét.
A Szolgáltató – mint ajánlattevő – ajánlati kötöttségének ideje megegyezik jelen ÁSZF VI. pontjában meghatározott, Szolgáltató által vállalt maximális szállítási határidővel.
V.a) A szerződés létrejötte személyes átvétel esetén:
Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés teljesíthető, úgy a Szolgáltató a VI. pontban meghatározott ajánlati kötöttségi időn belül a Vásárlót e-mailben vagy telefonon értesíti, miszerint a megrendelt termék(ek) személyesen átvehető(k)-e.
Személyes átvétel esetén a Szolgáltató és a Vásárló között létrejött szerződés nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A szerződés a termék személyesen történő megvásárlásával és átvételével egyidejűleg jön létre és teljesül.
V.b) A szerződés létrejötte házhozszállítás esetén:
Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés teljesíthető, úgy a Szolgáltató az VI. pont szerinti ajánlati kötöttségi időn belül a Vásárlót e-mailben értesíti, hogy a megrendelt termék(ek) szállításra került(ek)-e.
Házhozszállítás esetén a Szolgáltató és a Vásárló között létrejött szerződés távollévők között megkötött szerződésnek minősül, így a szerződés a Szolgáltató által a postázás megtörténtéről szóló visszaigazoló e-mail-lel jön létre.
Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az V.c) pont szerinti ajánlati kötöttségi időn belül nem jön létre, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, valamint a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A Szolgáltató ezt követően a megrendelést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.
V.c) A szerződés teljesülése:
A szerződés teljesítésének határideje – a postázás megtörténtéről, vagy a személyes átvétel lehetőségéről szóló e-mail elküldésétől számított – 2-14 munkanap. Azaz a Vásárlónak ennyi munkanap áll rendelkezésére arra, hogy a megrendelt terméke(ke)t a megrendelésben szereplő helyszínen átvegye.
Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az előzőekben meghatározott határidőn belül nem teljesül, a Szolgáltató a szerződést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.

VI. Szállítási és fizetési feltételek, egyéb járulékos költségek

Szállítási feltételek:
AMENNYIBEN A MEGRENDELÉS BRUTTÓ ÖSSZEGE ELÉRI A 30.000 Ft-ot, AKKOR A HÁZHOZSZÁLLÍTÁS DÍJMENTES, VAGYIS INGYENES!
Amennyiben a megrendelt termék státusza „Készleten”, úgy a termékek szállítási határideje 2-7munkanapot vesz igénybe. Amennyiben a megrendelt termék státusza „Rendelhető”, akkor az adott terméknél meghatározott szállítási határidővel kell számolni. Amennyiben a megrendelt termék státusza nincs feltüntetve, a szolgáltató e-mailben vagy telefonon jelzi a megrendelést leadó felé a termék elérhetőségét. Amennyiben a kiszállítás ezen határidőkön belül nem tud megvalósulni, a Szolgáltató ügyfélszolgálata tájékoztatja a Vásárlót és egyeztetnek a megrendelés teljesítésének további menetéről.
A Webáruházban megrendelt termékek házhozszállítását a GLS és az MPL végzi. A Webáruházban választható szállítási költségek belföldre érvényesek. Házhozszállítás esetén a termékeket a Szolgáltató munkatársa csomagolja be, mely szolgáltatásért külön díj nem kerül felszámításra.
Személyes átvétel és fizetés:
A Szolgáltató ügyfélszolgálata a Vásárlót az átvétel lehetőségéről tájékoztatta, és
az átvételt és fizetést megelőzően a helyszínen a Vásárló a Webáruházban kapott megrendelési azonosítóra hivatkozott.
A megrendelt termékeket a Szolgáltató telephelyén ( ) személyesen is át lehet venni külön szállítási díj és egyéb járulékos költségek nélkül.
Személyes átvétel esetén a Webáruházban megrendelt termékek vételára a Szolgáltató székhelyén kerül kifizetésre készpénzben.
A személyes átvétel csak azután teljesülhet, hogyha a termék elérhetőségéről a szolgáltató tájékoztatta a megrendelőt, amit ő tudomásul vett.
Banki utalás:
Az HorgászOázis Webáruházban megrendelt termékek vételárát a szállítási költséggel együtt a számú bankszámla számára kell utalni.
Az utalás kedvezményezettje . Az utalás közlemény rovatában a következőket kell feltüntetni: HorgászOázis webáruház – Megrendelés azonosítószáma. Például: HorgászOázis webáruház – 12345.
A megrendelt termékek az összeg beérkezését követően kerülnek postázásra.
A megrendelés ellenértékét ügyfélszolgálati munkatársunk jelentkezéséig ne utalja el!
Az American Express Kártyát és Szép kártyát nem áll módunkban elfogadni!

VII. A szerződéstől való elállás

A Vásárló a szerződéstől 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, feltéve, hogy a termék sértetlen és rendeltetésszerű használatra a visszaküldést követően is alkalmas. Cégünk a törvényi minimumot meghaladóan 30 nap elállási jogot biztosít.
A Vásárló elállási jogát a termék kézhezvételének napjától, vagy ha eddig az időpontig nem kapta meg a szerződés létrejöttét megerősítő és a szerződés rendelkezéseit tartalmazó feltételeket, akkor ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
A termék visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számított 30 napon belül visszajuttatni a Vásárlónak. Elállás esetén a termék visszaküldésének minden költsége a Vásárlót terheli! Ide értve a csomagolási költségeit is!

VIII. Adatvédelem

A Webáruházban történő vásárláshoz és a megrendelt termékek kiszállításához és/vagy átadásához, valamint a vásárlásról kiállított áfa-s számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a vásárlást megelőzően a Webáruházban regisztráljon, és a regisztrációt követően a szükséges adatokat megadja vagy regisztráció nélkül a rendelési lapot hiánytalanul és pontosan kitöltse.
A regisztráció során és/vagy azt követően a Vásárló által megadott adatok személyes adatnak minősülnek, ezért ezeket az adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, mely adatok átadásához a Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul.
A Szolgáltató kijelenti, hogy a regisztráció során és/vagy azt követően kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat kéri el.
A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát a horgaszoazis@gmail.com e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Szolgáltató bármikor kitörli.

IX. Szavatosság és garancia

Garanciát csak feltüntetett árukra tudunk vállalni ,további részletekért érdeklődjön!

Problémáival,észrevételeivel forduljon hozzánk bizalommal!

HorgászOázis Horgászbolt